UMELAPHI WENDABUKO U LUSHOZI WEZINYANGA

U LUSHOZI WAKWA LUSHOZI WEZINYANGA.
USEBENZA NGAMAKHAMBI ESINTU;
USUSA ISILWANE ESIZENZA INDODA KUMUNTU WESIMAME,
SIZENZE INTOMBI KUMUNTU WESILISA ESIFIKA NGEPHUPHO
SIKUBANGELE AMABHADI,
UVALA AMANZI AMNYAMA AKUVIMBELA EKUTHENI UPHUMELELE,
ASITHWALISI SIKUVULELA IZINHLANHLA NGOKUKULUNGISELA
UMSAMO WAKHO UQONDE,
BESE SIYAKUGOMA, SIYAKUQINISA, SIKUCUPHE.
SIBUYISELA INGUBO KOWAZALWA EMBETHE YALAHLEKA.
SIPHEHLA IGOBONGO LENZUZI (IDLOZI LAMANZI),
SIPHEHLA IGOBONGO ELIKHULU LENHLANHLA,
SILUNGISELA IZANGOMA NEZINYANGA UMSEBENZI UMA UNGAHAMBI
KAHLE NAKHO KONKE – KE OKUNYE OKUVALIWE. SINEMBIZA YOMEQO,
EYOMZIMBA OMUBI,
EYOKUVULA IMITHAMBO EVALEKILE,
EYE DROP (UKUVUZA),
EYOKUVALA AMANZI KUBANTU BESIMAME AQHAMUKA ESITHWENI
SANGASESE,
EYABANTU BESILISA ABANGASENAWO AMANDLA KAHLE ONKONZWENI
YASEKAMELWENI,
SINQAMULA UKUYA ENDAWENI KUMUNTU WESIMAME UMA ENGAQEDI,
SIQEDA ISILUMO ESINGAPHELI.
I HIV ASIYILAPHI.
 
KONKE LOKHU ESESIKUBALILE KANYE NOKUNYE KUTHOLAKALA
KUMINA, ANGINAZO IZIGCEME NGEZIGCEME.
 
IKHAYA LIKA LUSHOZI LIKWA ZULU NATAL,
E NDWEDWE, ENKUMBANYUSWA,
KWA WARD 8,
 
KODWA NGISEBENZELA O THONGATHI
 
NO 13 HIJAZ CENTRE (EDUZE NO SHOPRITE)
347 MAIN ROAD
TONGAAT
4400
 
CELL : 082 848 2754
 

SIYABONGA.

Ad date : 27/05/2014

Price : Contact for Price

Phone number : 0828482754

This ad concerns following areas:

 • Idlozi lamanzi
 • lushozi wezinyanga
 • Igobongo
 • Lushozi wezinyanga tongaat
 • umelaphi wendabuko
 • idlozi lenhlanhla
 • umelaphi wendabuko uNhlangulela
 • umelaphi
 • mathew umelaphi wendabuko
 • Lushozi wezinyanga umelaphi wendabuko
 • idlozi elikhulu
 • Lushozi wezinyanga lushozi tongaat
 • Lushozi wezinyanga herbal
 • lushozi wezinyanga contact number
 • inyanga Lushozi Tongaat
 • igobongo elikhulu
 • www igobongo lenhlanhla

Other ads that may interest you:

kids fleece ponchos, beanies and scarves
Video Camera spy pen
Solid Oak & Leather Lounge Suite
Sales position - PMB
Shar Pei Puppies
ROTO-SURE ECONO: Measuring wheel 1000 Range
ON SITE NOVICE TRAINING/RE-CERTIFICATION * Teta Accredited
COTS, COMPACTUM, LINEN & DECOR
TOP-SHOT FL30, FL60 & FL100 handheld distance meter
Chevrolet Cruze sedan 2.0D LT (R 239995.00)

You want add your ad on Defipedia? Send us information listed in Ad addition section.

Is this ad yours? If you want to remove it check Ad removal section.

You can also check Recent ads added on site or contact Defipedia.org Team.


 July 2, 2014 ·  
 Tags: , , , ,  · Posted in: SouthAfrica.Defipedia.org